Rusta och matcha - rapportera deltagarens eget arbete

Publicerad: 2021-09-27

Denna information riktar sig till alla leverantörer i rusta och matcha, både med deltagare i ESF-projektet och utanför.

På Tjänstedialogen den 7 september visade vi hur ESF-leverantörerna i rusta och matcha ska fylla i deltagarens eget arbete i den periodiska rapporten. Arbetsförmedlingen har nu kommit fram till att vi vill kunna följa upp samtliga deltagares egna aktiviteter.

För deltagare som ingår i ESF-projektet rusta och matcha handlar det främst om att Arbetsförmedlingen får finansiering per deltagare från Europeiska socialfonden (ESF). Medel som sedan används till att dra lärdom om tjänsten. Men även deltagare som inte ingår i ESF-projektet är värdefulla att kunna utvärdera och dra lärdom av.

Det här innebär att alla leverantörer i rusta och matcha behöver redovisa samtliga deltagares timmar och aktiviteter varje månad i den periodiska rapporten.

Så här redovisas aktiviteterna, se bifogat bildspel under Relaterad information.