22 september 2021

Beslut vid uppsägning av stöd och matchning och start av rusta och matcha etapp 2

Tjänsten stöd och matchning sägs nu upp i ytterligare 101 kommuner (etapp 2) och enligt plan genomförs ytterligare en etapp i december.
I de kommuner där stöd och matchning sägs upp sker uppsägningen av tjänsten tisdagen den 28 september. Uppsägningen räknas från och med onsdagen den 29 september, samma dag startar rusta och matcha.

Information om uppsägningen i berörda kommuner

  • Inga nya beslut för stöd och matchning kommer att beviljas efter den 28 september. Det innebär att nya deltagare kommer att starta i tjänsten senast 10 arbetsdagar efter den 28 september.
  • Inga förlängningar till nytt block kommer att ha startdag efter den 28 september. Förlängningar kan dock ske om det finns tid kvar i pågående block, så att deltagaren får resterande tid i blocket (ett block är 3 månader).
  • Om det finns förlängningsbeslut till nytt block som har start senare än 28 september, så kommer Arbetsförmedlingen att felregistrera dessa innan start.
  • Inga spårbyten får göras efter 28 september, eftersom spårbyte innebär ett nytt beslut.
  • Deltagare kan byta leverantör som vanligt. Leverantörer har dock möjlighet att neka att ta emot de deltagare som har färre än 30 kalenderdagar kvar i sitt pågående block.