Fortsatt fokus på att motverka långtidsarbetslösheten

Publicerad: 2021-09-20

Ett viktigt steg i detta är införandet av etapp två av rusta och matcha. Den klart största av de tre etapperna. Vilket betyder att många långtidsarbetslösa kommer att få möjlighet att få stöd via rusta och matcha från och med den 29 september.

Nytt systemstöd och övergång till Peppol

I samband med etapp två införs bland annat det nya systemstödet Mina sidor fristående aktörer samt övergång till e-handel via Peppol (ett nätverk för e-handel).

Anledningen till att dessa införs samtidigt som de ökade volymerna är flera:

  • Höga krav på digitalisering och tillgänglighet har bidragit till att Arbetsförmedlingen under flera år arbetat med att uppdatera den tekniska infrastrukturen. Ökade volymer och krav på prestanda har lett till att vi behöver bygga om och ut grunden.
  • Samarbetet med fristående leverantörer är viktigt och kommer högst troligt att utökas och därmed även kraven på hur våra gemensamma it-system fungerar, framför allt kopplat till prestanda och höga volymer.
  • Då tjänsten rusta och matcha i etapp två innebär en hög volymökning vill vi säkerställa att vi bygger den på en infrastruktur som klarar detta, därav beslutet att genomföra ändringen i denna etapp.

– Flera funktioner kommer att finnas med vid implementeringen av mina sidor fristående aktörer den 29 september. Sedan tillkommer nya allteftersom under oktober och november. Möjligheten att exportera information från mina sidor räknar vi med att implementera senast den 3 november, säger Magdalena Kolb, produktområdesansvarig it.

Status idag vad gäller antalet leverantörer

I dagsläget har Arbetsförmedlingen drygt 70 unika leverantörer i tjänsten rusta och matcha.

Samtidigt har vi, sedan förfrågningsunderlaget för etapp 2 släpptes, fått in drygt 80 nya ansökningar om att vilja bli leverantör. Fristående aktörer som framförallt vill leverera i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Utav dessa är 10 avböjda, 21 granskas just nu och 52 ansökningar är ännu obehandlade.