15 september 2021

Stöd och matchning - ratingbetygen är uppdaterade

Den nya mätperioden avser deltagare som startade stöd och matchning från och med september 2019 till och med augusti 2020.