Utökning i kriterier för rusta och matcha

Publicerad: 2021-09-09

Den 1 augusti gjordes en förändring av bedömningsstödet så att fler långtidsarbetslösa får ta del av tjänsten rusta och matcha. Nya rutiner har tidigare kommunicerats som nu kompletteras med en utökning. Den innebär att förutom jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) godkänns även jobbgarantin för ungdomar (UGA) och etableringsprogrammet (ETP).

För att bryta och motverka långtidsarbetslösheten genomfördes den 1 augusti en förändring av bedömningsstödet så att fler långtidsarbetslösa får ta del av tjänsten rusta och matcha.

Det innebär nya rutiner vid bedömning av när arbetssökande ska erbjudas rusta och matcha. De nya rutinerna har förtydligats genom följande tre kriterier som behöver uppfyllas:

  • 13 månaders inskrivningstid (400 dagar)
  • Ett ja i det statistiska bedömningsstödet och den samlade bedömningen
  • Ett beslut om jobb- och utvecklingsgarantin (JOB)

Nu ingår även UGA och ETP

Nu görs en utökning i det sista kriteriet som innebär att även de som deltar i andra ramprogram än JOB också kan erbjudas tjänsten. Det innebär att arbetssökande som är inskrivna i ramprogrammen UGA och ETP nu också får möjlighet att ta del av rusta och matcha på samma grunder som inskrivna i JOB.