24 augusti 2021

Nya digitala lösningar i rusta och matcha från den 29 september

Rusta och matcha införs i hela Sverige i tre etapper. Den 29 september startar etapp 2 som innebär att vi går från stöd och matchning till rusta och matcha i ytterligare 9 leveransområden och 101 kommuner. Införandet av rusta och matcha inkluderar nya digitala lösningar för fristående aktörer.

Det kommer att ingå nya system för kontakten mellan leverantörer och Arbetsförmedlingen. Som navet i arbetsmarknadspolitiken är det Arbetsförmedlingen uppgift att stå för den digitala infrastrukturen till samtliga aktörer, i första hand arbetssökande, arbetsgivare och fristående aktörer. Det är en avgörande faktor för att reformeringen ska fungera. Med rusta och matcha tas nu det första steget som stegvis kommer användas för alla upphandlade tjänster.

Du ska ansluta dig till PEPPOL

Du som fristående aktör kommer dels att gå över från KA Webb till Mina sidor för fristående aktörer, dels ansluta dig till PEPPOL. PEPPOL är ett europeiskt nätverk för e-handel med ett standardiserat kommunikationsgränssnitt för order- och fakturameddelanden mellan två parter. Du som fristående aktör kommer att gå från ett självfakturaflöde i KA-webb till ett nytt e-handelsflöde via PEPPOL där du via detta nätverk kommer att ta emot e-order från Arbetsförmedlingen och utfärda e-fakturor till Arbetsförmedlingen för dina tjänster inom rusta och matcha.

Vad händer den 29 september?

De 9 nya leveransområdena som ingår i etapp 2 kommer att gå över från stöd och matchning till rusta och matcha från den 29 september.

Du som fristående aktör kommer att gå över från KA Webb till Mina sidor för fristående aktörer och PEPPOL.

Det som konkret kommer att förändras för dig som leverantör är följande:

  • Din progressrapportering kommer att ske i det nya gränssnittet Mina sidor för fristående aktörer
  • Dina order kommer du att få via Peppol-nätverket
  • Dina fakturor skickar du elektroniskt via Peppol-nätverket

Det gäller all hantering i etapp 2 samt för nya beslut i etapp 1 med undantag av de kommuner som ingår i ESF-projektet rusta och matcha. Pågående beslut, förlängningar och alla beslut som fattas i de kommuner som tillhör ESF-projektet ska fortfarande hanteras i KA Webb. För dig som fristående aktör kan detta innebära att du behöver arbeta i parallella system under en period.