Förtydligande om hur långtidsarbetslösa prioriteras i rusta och matcha

Publicerad: 2021-08-23

Den 1 augusti gjordes en förändring av bedömningsstödet så att fler långtidsarbetslösa får ta del av tjänsten rusta och matcha. Nu förtydligar vi ytterligare vad det innebär. Förutom 13 månaders inskrivningstid krävs även ett beslut om jobb och utvecklingsgarantin (JOB) samt ett ja från det statistiska bedömningsstödet.

Arbetsförmedlingen behöver rikta mer kraft mot att motverka långtidsarbetslösheten och få in fler personer i tjänsten rusta och matcha. Från och med den 1 augusti justeras bedömningsstödet så att långtidsarbetslösa prioriteras till tjänsten.

– Det här betyder att inskrivna i JOB är vår viktigaste målgrupp i rusta och matcha. Vi ska framförallt fokusera på de som skrivs in och redan är inskrivna i JOB, och som saknar aktivitet eller har jobbsökaraktivitet hos Arbetsförmedlingen, säger biträdande verksamhetsområdeschef Mattias Andersson.

Tre kriterier för arbetssökande

Totalt tre kriterier behöver vara uppfyllda för att den arbetssökande ska få rusta och matcha:

  • 13 månaders inskrivningstid
  • Ett ja i det statistiska bedömningsstödet och den samlade bedömningen
  • Ett beslut om jobb- och utvecklingsgarantin

I september införs några undantag så att även vissa arbetssökande med kortare inskrivningstid än 13 månader kan få möjlighet att delta i rusta och matcha. (Införandet av undantagen är något försenat på grund av att en del tekniska lösningar ännu inte är klara. Mer information kommer inom kort.)