Långtidsarbetslösa prioriteras i rusta och matcha

Publicerad: 2021-07-29

Från och med den 1 augusti kommer fler långtidsarbetslösa att anvisas till rusta och matcha. Detta för att motverka och bryta den ökande långtidsarbetslösheten.

Långtidsarbetslösheten ökar, vilket är allvarligt. Prognosen är att antalet långtidsarbetslösa kan vara över 200 000 innan året är slut. Det är ett stort problem, både för de individer som drabbas och för hela samhället. Arbetsförmedlingen lägger nu all kraft på att rikta resurser till denna grupp för att bryta och motverka långtidsarbetslösheten, och göra det tillsammans med er leverantörer för att stötta arbetssökande att hitta sin väg till jobb, utbildning eller att förbättra sina förutsättningar.

Från och med den 1 augusti kommer bedömningsstödet, som Arbetsförmedlingen använder sig av för att avgöra om en arbetssökande är aktuell för tjänsten rusta och matcha, att justeras så att fler långtidsarbetslösa anvisas till tjänsten. De som har varit arbetssökande kortare än 13 månader kommer efter justeringen som regel inte att anvisas till tjänsten.

Bild som visar förändringen i tjänsten rusta och matcha

Arbetsförmedlingen avgör om arbetssökande tillhör målgruppen för rusta och matcha utifrån en bedömning av avstånd till arbetsmarknaden. Förändringen den 1 augusti 2021 innebär att fler av de som tidigare ansetts stå för långt ifrån arbetsmarknaden nu är berättigade till tjänsten.

Fler rustande insatser behövs

För er del innebär detta fler deltagare, men också att fler deltagare än tidigare står långt från arbetsmarknaden. De som antas till rusta och matcha kommer att vara i större behov av rustande insatser än av ren matchning, det vill säga till exempel motivation till utbildning och kontakt med arbetsgivare.

– I och med förändringen kan ni som leverantörer komma att få fler deltagare som står längre ifrån arbetsmarknaden och därmed behöver mer fokus på rustande insatser. Samtidigt är det en grupp som ger högre ersättningar om man lyckas nå resultat. Vi kommer följa utvecklingen noga och vill ha en tät dialog med er leverantörer. Vi är måna om att stötta er i att genomföra de rustande insatser som dessa kunder är i behov av, säger Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör.

Ersättningen på respektive nivå kommer fortsätta vara densamma efter förändringen. Men det är troligt att fler personer framöver kommer anvisas till nivå C, det vill säga den högsta ersättningen.

Mer information kommer

I nuläget är inte alla detaljer kring volymer och urval klara. Mer information kommer inom kort.

­– Vi förstår att den här ändringen kommer plötsligt. Det hade varit önskvärt med en större tidsmarginal, men vi måste hela tiden anpassa oss till rådande omständigheter. Just nu ser vi att långtidsarbetslösheten ökar och vi behöver agera snabbt, säger Martin Kruse.

Mejla om du har frågor.
E-post rusta och matcha