Nytt fakturasystem för leverantörer införs i höst

Publicerad: 2021-07-08

I samband med etapp 2 av införandet av rusta och matcha går Arbetsförmedlingen över till ett nytt betalsystem. Systembytet görs successivt och startar i september för de leverantörer som blir godkända i leveransområden för etapp 2, men kommer så småningom gälla alla.

Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt med att skapa säkrare och effektivare processer. Utvecklingen bygger på såväl lagkrav som på ambitionen att förenkla hantering av olika administrativa processer, internt såväl som mot externa parter. Som ett led i detta kommer Arbetsförmedlingens upphandlade programtjänster att under hösten 2021 successivt gå över i en ny beställnings- och ekonomistruktur.

Den tidigare självfakturan övergår till traditionell leverantörsfaktura

Den 29 september sker etapp 2 av införandet av rusta och matcha. I samband med det görs en övergång till myndighetens e-handel som innebär ett nytt sätt att förmedla beställningar och betalningar till leverantörer av den nya tjänsten. Fakturaprocessen förändras genom att den tidigare självfaktureringsstrukturen ersätts av en traditionell leverantörsfakturastruktur genom E-faktura.

Områden som ingår i etapp 2

Det nya systemet PEPPOL

Arbetsförmedlingen har valt att följa den branschstandard som gäller och implementerar PEPPOL BIS 3 som meddelandeöverföringsstandard för såväl beställning som faktura.

Du som leverantör i etapp 2 kommer att få mer information löpande om vad som gäller just för dig, men vi uppmanar alla leverantörer att redan nu ta del av informationen kring PEPPOL.

Mer om PEPPOL

Där hittar du nödvändig information och kan läsa mer om PEPPOL som standard. Det är bra om ni redan nu kan påbörja en intern översyn av de system ni arbetar i idag för att kunna möjliggöra elektronisk kommunikation av beställningar och fakturor.

Kontakta er systemleverantör för tekniska frågor

Har du frågor av teknisk karaktär rekommenderar vi också att du tar kontakt med leverantören av era ekonomisystem och/eller er VAN-leverantör för att utreda vad denna förändring kommer att innebära för er. Om du upplever att eventuella justeringar riskerar att dra ut på tiden erbjuder Arbetsförmedlingen, under en övergångsperiod, en kostnadsfri lösning genom Leverantörsportalen.

Mer om PEPPOL

Mejla oss om du har frågor

Kontakta oss genom e-post:

ekonomistod@arbetsformedlingen.se