5 juli 2021

Uppsägningen av stöd och matchning och start av rusta och matcha etapp 2

Tjänsten stöd och matchning sägs nu upp i ytterligare 101 kommuner (etapp 2). I de kommuner där stöd och matchning sägs upp sker uppsägningen av tjänsten fredagen den 24 september. Rusta och matcha startar sedan onsdagen den 29 september.

Här kan du se se vilka nio leveransområden och kommuner det gäller. Du kan även se hur dagens plan för resterande områden (etapp 3) ser ut.

Uppsägningen anses ha kommit mottagaren tillhanda två (2) arbetsdagar efter avsändandet. Uppsägningstiden räknas från och med datum för avsändandet plus två (2) arbetsdagar, om inget annat anges i meddelandet om uppsägning.

Beslutsdatum för uppsägning: 2021-09-24

Uppsägningstiden räknas från och med: 2021-09-29

Sista avtalsdag med 3 månaders uppsägningstid: 2021-12-29

Deltagare som redan är placerade ska gå kvar beslutstiden ut i enlighet med avtalet.

Hantering av beslut i de nu uppsagda kommunerna

Den 28 september är sista dag att anvisa deltagare till stöd och matchning i de berörda kommunerna. Sista dag för att bifalla och anvisa stöd och matchning är 28 september och tjänsten börjar efter 10 arbetsdagar.

Deltagare kan byta leverantör som vanligt men det kan bara ske under pågående block då förlängning till nytt block inte får ske efter 28 september. Förlängningsbeslut ska starta senast 29 september.

Efter 28 september får således inga nya beslut bifallas eller förlängningar genomföras.

Beslut om rusta och matcha får bifallas och anvisas tidigast 29/9. Det dröjer sedan minst tio arbetsdagar innan rusta och matcha startar hos den leverantör som valts.