2 juli 2021

Rusta och matcha: Nu kan leverantörer lämna in anbud till 101 nya kommuner

Nu är förfrågningsunderlaget publicerat i Tendsign för rusta och matcha i 101 nya kommuner i 9 leveransområden. Välkommen att lämna in din ansökan om att bli leverantör.

Start 29 september

Utökningen av Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag för rusta och matcha omfattar 101 kommuner i 9 leveransområden. Det avser etapp 2 i Arbetsförmedlingens plan för att gå över från stöd och matchning till rusta och matcha i hela landet. Etapp 2 startar 29 september. Om ditt företag uppfyller ansökningskriterierna kan du vara med och leverera tjänster till arbetssökande i de aktuella leveransområdena.

Lämna in din ansökan via Tendsign

Läs mer och se vilka leveransområden och kommuner som ingår i etapp 2

Stöd och matchning i de berörda 101 kommunerna sägs upp i september

Arbetsförmedlingen kommer samtidigt att säga upp avtalen med leverantörerna av tjänsten stöd och matchning i de berörda kommunerna. Uppsägningstiden är tre månader. Alla arbetssökande som deltar i stöd och matchning kommer därmed att kunna gå klart enligt sin plan. Nya deltagare i stöd och matchning kan ta del av tjänsten till och med dagen för uppsägning av avtalen. Datum kommuniceras inom kort.

Bakgrund

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet 2019. I juli 2019 fick Arbetsförmedlingen ett tilläggsuppdrag i regleringsbrevet från regeringen, att tillsammans med leverantörer pröva och utveckla en ny matchningstjänst, Rusta och matcha, i syfte att dra lärdomar inför den kommande reformering. I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utöka användningen av utvecklade matchningstjänster.

Godkänt ESF-projekt

Rusta och matcha har sedan i mars 2020 prövats i 32 kommuner som ett godkänt ESF-projekt i syfte att dra viktiga lärdomar om tjänsten för framtiden. Sedan införandet av etapp 1 i mars 2021 ingår även Fagersta och Gotland i det projektet. Övriga leveransområden och kommuner ingår inte i ESF-projektet.