24 juni 2021

Nytt användarstöd till leverantörer om Ökad upptäckt av våld

För att stötta leverantörer i att upptäcka våld i nära relationer har nu ett användarstöd tagits fram, som beskriver hur du som leverantör kan stödja en arbetssökande som har eller har haft erfarenhet av våld.

Våld kan vara en dold orsak till arbetslöshet och ett hinder för den arbetssökande att komma vidare i sin process mot arbete eller studier. Arbetsförmedlingen och de som arbetar på uppdrag av oss ska därför bli bättre på att öka upptäckten av våld.

Det gäller både de som är utsatta för våld och de som är våldsutövare. Med våld avses här våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oavsett relationen mellan brottsoffret och förövaren.