15 juni 2021

Stöd och matchning - ratingbetygen är uppdaterade

Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med juni 2019 till och med maj 2020.

Till sidan för Stöd och matchning