Förseningar i godkännande av leverantörer

Publicerad: 2021-06-14

Det kommer in många ansökningar om att få vara leverantör för Rusta och matcha. Arbetsförmedlingen har just nu fullt upp med att hinna hantera ärenden i den takt som behövs. Förstärkning i form av nya rekryteringar är på plats, men det förekommer fortfarande förseningar när det gäller granskningarna.

Många företag vill vara med

Intresset för att bli leverantör för den nya tjänsten Rusta och matcha är stort – många företag vill vara med och leverera tjänster till arbetssökande i de leveransområden som hittills är möjliga att söka till. Det stora inflödet av både helt nya ansökningar och tilläggsansökningar (leverantörer som vill lägga till nya leveransområden) gör att det är svårt att hinna med att granska leverantörernas ansökan i den höga takt som behövs, vilket gör att vissa leverantörer inte blir sökbara direkt när de är godkända.

– Då en redan godkänd leverantör ansöker om ett nytt leveransområde är den i sig godkänd, men vi behöver få in hyresavtal, adresser som är korrekt angivna, intyg på att lokaler är tillgängliga för alla med mera. Ofta behöver vi begära in kompletteringar, framförallt gällande tjänstedeklarationen som är kopplad till adressen. Det tar tid vilket resulterar i fördröjning för leverantörer att bli sökbara för arbetssökande, trots att de egentligen redan är godkända. Det skapar frustration hos både handläggare och leverantörer men vi kan inte runda regelverket, säger Petter Carolusson, enhetschef Affärsområde Arbetsmarknadstjänster.

Ärenden från april hanteras nu

Det finns ett 50-tal nya ansökningar som ska hanteras, och just nu handlägger Arbetsförmedlingen ärenden som inkom i mitten av april. Nya ansökningar kommer in i stort sett dagligen, och för att snabba på granskningen av ärendena är resursförstärkning på väg.

– Vi har rekryterat ett antal personer som just nu lärs upp inför de kommande växlingarna. Men det tar tid att lära sig processen, och det är viktigt att varje ansökan blir korrekt och likvärdigt granskad. Ambitionen finns om att snabbt kunna komma i kapp, och att alla leverantörer som blir godkända så snart som möjligt också blir sökbara, säger Petter Carolusson.

Inom en snar framtid kommer information om förfrågningsunderlaget och växling etapp 2 att gå ut.

– Växling 2 berör många kommuner och stora leveransområden och vi förbereder oss nu för att vara beredda när den annonseras, avslutar Petter Carolusson.