3 juni 2021

Möjlighet till närhetsprincip vid val av leverantör

I dagarna lanseras en ny version av tjänsten Välj leverantör för Rusta och matcha samt Stöd och matchning. I valet av leverantör tillämpas närhetsprincipen när arbetssökande inte själv kan eller vill välja leverantör.

Nu lanseras uppdateringen

Välj leverantör är en digital tjänst för arbetssökande som finns för matchningstjänsterna Rusta och matcha och Stöd och matchning. Den första versionen av ”Välj leverantör” lanserades sommaren 2020, och nu kommer en uppdatering som förutom nytt utseende och ny kartvy i mobilfunktionen innehåller en funktion som ger det möjligt att tillämpa närhetsprincipen vid val av leverantör.

För att de arbetssökande ska kunna välja leverantör behöver de ha haft planeringssamtal med en arbetsförmedlare, fått en bedömning att Stöd och matchning eller Rusta och matcha är en lämplig tjänst och sedan fått en aktivitet att välja leverantör på Mina sidor under Min planering (kräver inloggning).

Närhetsprincip införs

I den nya versionen finns en ny viktig funktion som innebär att arbetssökande nu kan göra ett aktivt val att inte själv välja leverantör, utan istället låta den digitala tjänsten hitta en leverantör åt dem enligt närhetsprincipen.

Andra förändringar i den nya versionen

Det blir en uppdatering av Välj leverantör som nu går i linje med designen i andra nya tjänster på arbetsformedlingen.se. Bland annat har filtreringsfälten fått ett annat utseende. I mobilversionen har en anpassning gjorts i kartfunktionen, och en listvy har lagts till utöver kartan där leverantörerna visas.