3 juni 2021

Avtalen med tre leverantörer gällande Rusta och matcha samt Stöd och matchning har sagts upp

Avtalen med tre leverantörer gällande Rusta och matcha samt Stöd och matchning har sagts upp i ett antal områden.

Inte fullgjort sina åtaganden

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med Centerlink Sverige AB, Centerlink Sweden AB och Roj Information & Technology AB utifrån att leverantörerna inte fullgjort sina åtagande enligt avtal med Arbetsförmedlingen. Uppsägningen berör sammanlagt cirka 280 deltagare som nu behöver välja en ny leverantör.

Uppsägningen gäller följande tjänster och leveransområden:

Rusta och matcha

Centerlink Sverige AB

Uppsägningen avser leveransområde Västerås. Deltagare kan gå kvar hos leverantören till den 4 juni. Cirka 80 deltagare berörs av uppsägningen.

Stöd och matchning

Centerlink Sverige AB

Uppsägningen avser leveransområden: Eskilstuna (Eskilstuna), Stockholm (Norrtälje, Stockholm Solna), Stockholm (Stockholm) samt Östergötland (Norrköping).

Centerlink Sweden AB

Uppsägningen avser följande leveransområden: Eskilstuna (Eskilstuna) samt Stockholm (Stockholm).

Deltagare kan gå kvar hos leverantören till den 2 juni. Cirka 200 deltagare berörs av uppsägningarna.

Roj Information & Technology AB

Uppsägningen gäller följande leveransområde: Stockholm (Stockholm). Cirka 12 deltagare berörs av uppsägningen.