31 maj 2021

Informationsinsats om det statistiska bedömningsstödet

Arbetsförmedlingen använder sig av ett statistiskt bedömningsstöd för att bedöma hur långt från arbetsmarknaden den arbetssökande står. Det är ett stöd till handläggarna vid den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av arbetssökande som görs för att avgöra behovet av stöd.

Alla arbetssökande får information i juni

I juni publiceras eller skickas information om det statistiska bedömningsstödet ut till alla arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. De arbetssökande får därmed möjlighet att ta del av information om hur och varför bedömningsstödet används. Skälet till informationsinsatsen är att de arbetssökande behöver få information om bedömningsstödet innan det används.

Ett annat skäl är att en bred informationsinsats till de arbetssökande bidrar till att förkorta den administrativa handläggningstiden i det enskilda ärendet. Detta underlättar för den enskilda handläggaren och bidrar till en större beslutskapacitet på myndigheten.

Så här sker informationen

De arbetssökande som skrivit in sig via Arbetsförmedlingens webbplats efter den 25 juni 2020 får informationen digitalt vid inskrivningen, och sedan även via utskicket i juni. De arbetssökande som är inskrivna före den 25 juni 2020 får informationen först vid utskicket.

Informationen görs tillgänglig till alla 650 000 inskrivna arbetssökande på två olika sätt:

  • Information publiceras den 1 juni på inloggningssidan på Arbetsförmedlingens webbplats och i Mina sidor appen. Vi når de cirka 350 000 arbetssökande som aktivitetsrapporterar.
  • Brevutskick sker från den 15 juni, antingen via digital brevlåda (myndighetsbrevlåda Kivra) eller fysiskt, till de övriga cirka 300 000 arbetssökande.

Bakgrund

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag från regeringen att utveckla mer träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar, inklusive utveckling av ett statistiskt bedömningsstöd. Inom Rusta och matcha prövar vi ett statistiskt bedömningsstöd som bedömer den arbetssökandes avstånd i tid till arbetsmarknaden.

Det pågår sedan mars 2020 i sex olika områden i Sverige som en del av införandet av matchningstjänsten Rusta och matcha. I samband med starten så gjordes även då en informationsinsats om det statistiska bedömningsstödet. Tjänsten införs i hela Sverige under 2021 vilket är ett ytterligare ett skäl till den här informationsinsatsen.

Relaterad information

Rusta och matcha