19 maj 2021

Rusta och matcha - så ser samarbetshistoriken ut på Mina sidor

Det är inte ovanligt att leverantörer för Rusta och matcha som ingår i ESF-projektet får frågor från deltagarna om samarbetshistoriken och samtycket. För att lättare kunna stötta deltagarna med detta visar vi nu hur samarbetshistoriken och samtycket ser ut för deltagarna på Mina sidor.

Rusta och matcha och på Rusta och matcha som ESF-projekt kan du läsa mer om samarbetshistoriken och samtycket. Se även bildspelet Så här ser samarbetshistoriken ut på Mina sidor (powerpoint, 2 MB).