18 maj 2021

Rusta och matcha i 53 nya kommuner

I dag den 18 maj får ytterligare 53 kommuner tillgång till Rusta och matcha. Som en del av Arbetsförmedlingens reformering införs tjänsten successivt i hela landet under året, och införandet i dag är den första etappen av totalt tre.

Arbete så snabbt som möjligt

Målet med Rusta och matcha är effektivare matchning och bättre kompetensförsörjning, och tjänsten sätter fokus på att varje arbetssökande ska komma till arbete eller utbildning så snabbt som möjligt. Det är högre krav på leverantörer i Rusta och matcha än i den tidigare tjänsten Stöd och matchning. Bland annat krävs det två olika referensuppdrag, ett rustande och ett matchande.

Intresset för att bli leverantör av tjänsten är stort och sedan förfrågningsunderlaget publicerades i mars har det kommit in 30 nya ansökningar. Det finns nu ansökningar från leverantörer i samtliga 14 leveransområden*.

Fortsatt införande i ytterligare två etapper under 2021

Införandet av Rusta och matcha fortsätter sedan i ytterligare två etapper under 2021.

  • Etapp 2 sker i september och omfattar 101 kommuner fördelade på 9 leveransområden.
  • Etapp 3 i december som omfattar 104 kommuner fördelade på 43 leveransområden.

Godkänt ESF-projekt i 36 kommuner

Rusta och matcha är godkänt som ett europeiskt socialfondsprojekt, ESF. De 32 kommuner som sedan i mars 2020 har prövat tjänsten ingår i ESF-projektet. Ytterligare fyra kommuner är planerade att ingå i ESF-projektet, Gotland, Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta. Det innebär att det totala antalet kommuner som omfattas är 36.

*Ett leveransområde är ett geografiskt avgränsat avtalsområde bestående av en eller flera kommuner som används vid upphandling.

 

Relaterad information

Rusta och matcha

Här kan du ta del av planen för införandet av Rusta och matcha