10 maj 2021

Stort intresse för starten av Rusta och matcha i maj

Den 18 maj införs Rusta och matcha i 53 kommuner, etapp 1 enligt planen för införande i hela landet. Intresset för att bli leverantör av tjänsten är stort och sedan förfrågningsunderlaget publicerades har vi fått in 30 nya ansökningar.

Hanterar ansökningarna

Arbetsförmedlingen arbetar nu med att hantera ansökningarna från fristående aktörer som ansökt om att bli leverantörer i de olika områden som de 53 kommunerna omfattar.

– Vi ser att många av ansökningarna kommer från leverantörer av Stöd och matchning, men det finns även ett par helt nya fristående aktörer som ansökt. Alla som uppfyller kriterierna när vi hanterat ansökningarna blir leverantörer, säger Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör.

Högre krav nu

Det är högre krav på leverantörer i Rusta och matcha än i den tidigare tjänsten Stöd och matchning, bland annat krävs det två olika referensuppdrag, ett rustande och ett matchande. Det har redan nu kommit in ansökningar från leverantörer i samtliga 14 leveransområden.

– Det känns mycket bra att intresset för tjänsten bland fristående aktörer är så stort. Just nu pågår förberedelser på många håll för att medarbetare, leverantörer och arbetssökande ska få bra information och stöd inför starten och fortsättningsvis framåt, säger Martin Kruse.

Införande i tre etapper

Införandet av Rusta och matcha fortsätter sedan i ytterligare två etapper under 2021. Etapp 2 sker i september och omfattar 101 kommuner fördelade på nio leveransområden. Och slutligen etapp 3 i december som omfattar 104 kommuner fördelade på 43 leveransområden. De nya förfrågningsunderlagen släpps i god tid innan växlingarna ska ske, för att möjliggöra för alla leverantörer att hinna ansöka om att få leverera i de nya leveransområdena.

Bakgrund

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet 2019. Arbetsförmedlingen fick i juli 2019 uppdraget att i delar av landet ta fram utvecklade matchningstjänster, Rusta och matcha, i syfte att dra lärdomar inför reformeringen. I mars 2020 startade Rusta och matcha i 32 kommuner. I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utöka användningen av matchningstjänster.

Godkänt ESF-projekt i 36 kommuner

Rusta och matcha är godkänt som ett europeiskt socialfondsprojekt, ESF. Sedan i mars 2020 har 32 kommuner prövat tjänsten i syfte att dra lärdomar inför framtiden. Ytterligare fyra kommuner är planerade att ingå i ESF-projektet, Gotland, Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta, vilket innebär att det antalet kommuner som omfattas är 36.