6 maj 2021

Sommaruppehåll och sommarstängt för leverantörer

Leverantörer har i många av våra arbetsmarknadsutbildningar eller annan utbildning möjlighet att göra uppehåll i verksamheten upp till två veckor under perioden juni till augusti.

Ingen ersättning under uppehållet

Ingen ersättning utgår till leverantören under uppehållet. För validering finns möjlighet till sommarstängning. Där kan uppehållet göras sammanhängande upp till två månader under perioden juni till augusti. Leverantören ska komma överens om tidpunkt för sommaruppehåll och sommarstängning med den lokala/regionala Arbetsförmedlingen.

Om leverantören har uppehåll i sin verksamhet under perioden juni till augusti kan deltagaren vara frånvarande med bibehållen ersättning under högst tio ersättningsdagar. Deltagaren måste anmäla frånvaron till Arbetsförmedlingen som noterar detta i en daganteckning.

Det här gäller vid uppehåll och stängning

  • I avtalen regleras leverantörens möjlighet att tillämpa sommaruppehåll/ sommarstängning.
  • Sommaruppehåll finns med i många avtal för upphandlade utbildningar, men inte i alla.
  • Att det finns möjlighet till sommaruppehåll/sommarstängning innebär inte att det måste tillämpas.
  • Sommaruppehåll/sommarstängning kräver en överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
  • Registrering av sommaruppehåll i systemstödet görs på adressnivå. Se användarstöd på vår webbsida för leverantörer och avsnittet om Webbstöd/Hantera organisationsinformation.