6 maj 2021

Namnändring för leverantörer i Rusta och matcha inom ESF-projektet

Arbetsförmedlingen adderar prefixet ESF framför namnet för leverantörer som omfattas av ESF-projektet. Syftet är att särskilja de leveransområden som omfattas av ESF och de leverantörer som valt att leverera i ett ESF-område.

32 kommuner ska bli 36

Delar av Rusta och matcha är ett projekt som har stöd av Rådet för Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet). Det ger ökad möjlighet till att utveckla och utvärdera tjänsten för att lära inför Arbetsförmedlingens reformering. Projektet startade i maj 2020 och ska pågå till och med den 30 juni 2022. Nu omfattas 32 kommuner men från och med maj 2021 blir det 36 kommuner.

Prefixet ESF adderas framför namnet

Den 6 maj adderar Arbetsförmedlingen prefixet ESF i namnet för utförande verksamheter hos de leverantör som ingår i ESF-projektet inom Rusta och Matcha. Som leverantör kan du inte ta bort ESF från namnet. Det beror på att informationen används av Arbetsförmedlingen för att skilja mellan de som ingår i ESF-projektet och de som inte gör det.

Förändringen påverkar inte informationen som visas i Sök Rusta och matcha för arbetssökande på arbetsformedlingen.se.

Relaterad information

Rusta och matcha