Ny utgiftsprognos: Minskade anslag påverkar köp av tjänster och utbildningar

Publicerad: 2021-04-29

Arbetsmarknaden ser något ljusare ut, men långtidsarbetslösheten fortsätter att stiga. Det visar Arbetsförmedlingens senaste utgiftsprognos. Samtidigt minskar myndighetens anslag som bland annat påverkar volymerna för matchningstjänster kommande år.

Läget på arbetsmarknaden är fortsatt svårbedömt. Ändå ser Arbetsförmedlingen en viss ljusning och skriver ner sin tidigare bedömning av inskrivna arbetslösa från 9,1 till 8,3 procent under 2021.

Pressmeddelande: Viss ljusning på arbetsmarknaden – men långtidsarbetslösheten kräver fokus

Antalet långtidsarbetslösa ökar däremot och riskerar att överstiga 200 000 personer under året.

Att bryta och motverka den stigande långtidsarbetslösheten är centralt. För långtidsarbetslösa är kompetensutvecklingen nyckeln tillsammans med insatser som arbetspraktik, extratjänster och matchningstjänster. För personer som riskerar långtidsarbetslöshet är arbetsmarknadsutbildningar, praktik, matchningstjänster och nystartsjobb särskilt viktiga.

Mindre utrymme för tidiga insatser

Regeringen föreslår i sin vårproposition en minskning med 2,5 miljarder i aktivitetsstöd till 2022 jämfört med i år. Likaså föreslås en sänkning för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 2,5 miljarder. Detta är något som redan i år medför en minskning av samtliga program och insatser.

Det påverkar också i vilken omfattning Arbetsförmedlingen kan erbjuda tidiga insatser till arbetssökande som inte är i något av ramprogrammen jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för unga eller etableringsprogrammet.

En av flera konsekvenser är något färre deltagare i matchningstjänster. Den nya prognosen visar 81 000 deltagare per månad under 2021, vilket visserligen är en minskning, men fortfarande infriar regeringens högt ställda förväntningar.

Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2021 kommer att uppgå till 6 miljarder vilket är mer än en fördubbling jämfört med beräknade kostnader för 2020. Detta är dock en minskning från föregående prognos.

Fortsatt minskade anslag

Anslagen både för programinsatser och aktivitetsstöd fortsätter dessutom att minska de kommande tre åren. Om den planeringen står fast får det stora konsekvenser för bland annat matchningstjänsterna på sikt. Användningen bedöms visserligen fortsätta att öka under åren 2022 och 2023, men i mindre omfattning. Jämfört med tidigare prognoser innebär det en minskning med 31 000 deltagare i månadssnitt under 2023 och med 44 000 färre i månadssnitt under 2024.

– Det handlar visserligen om en sänkning från redan höga nivåer, som naturligtvis också är beroende av hur arbetsmarknaden och behoven hos de arbetssökande kommer att se ut. Men jag kan ändå konstatera att för att kunna öka och behålla höga volymer i matchningstjänsterna på sikt behövs mer pengar från regeringen, säger generaldirektör Maria Mindhammar.

Tabell över kostnader för köpta tjänster och utbildningar.

Kostnader och beräknade kostnader för köp av tjänster och utbildningar 2020-2024. Innehållet i tabellen visar att den totala summan för köp av tjänst och utbildning för 2020 uppgick till 2 964 miljoner kronor. Den beräknas uppgå till 6 018 miljoner kronor för 2021, till 5 375 miljoner kronor för 2022, till 5 861 miljoner kronor för 2023 samt till 5 314 miljoner kronor för 2024.