Ny lägesbeskrivning av Rusta och matcha

Publicerad: 2021-04-16

Arbetsförmedlingen fortsätter arbetet med att införa och utveckla matchningstjänsten Rusta och matcha. Under året ska tjänsten införas i hela landet. Nu har Arbetsförmedlingen lämnat en ny lägesbeskrivning till regeringen.

Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen, hur är läget med Rusta och matcha?

– Vi kan konstatera att tjänsten verkar ha fungerat väl i de 32 kommuner där den prövats sedan april förra året. Vi hade svårigheter med att komma upp i målet med 6 500 deltagare i snitt per månad, något som vi inte lyckades med förrän mot slutet av året. Ur det perspektivet ser det betydligt bättre ut i år då vi i mars hade drygt 8 100 deltagare i Rusta och matcha. En positiv del är att trots en extremt kort tid för uppstart av tjänsten har det hela tiden funnits tillräckligt med leverantörer som varit intresserade av att leverera den.

Vad kan du säga om resultatet, har arbetssökande fått den hjälp de behöver?

– Det är fortfarande för tidigt att säga något om resultat, en sådan utvärdering kan komma tidigast i höst. De första deltagarna började i maj förra året och behöver dels ha möjlighet att ta del av tjänsten och därefter behövs ytterligare en tid för att följa om de har gått vidare till jobb eller utbildning. Däremot har vi lärt oss otroligt mycket under den här tiden, Rusta och matcha infördes ju i begränsad skala för att pröva och dra lärdomar vilket vi naturligtvis har nytta av inför att vi nu ska bygga ut tjänsten till hela landet.

I år byggs Rusta och matcha ut till hela landet. Den första etappen startar i maj. Vad är de stora utmaningarna?

– Att öka antalet deltagare i matchningstjänster totalt och samtidigt växla från den gamla tjänsten Stöd och matchning (STOM) till den nya Rusta och matcha (KROM). Det medför också krav på IT-stöd och intern utbildning, samtidigt som vi också behöver försäkra oss om tillräcklig personell kapacitet. Det här handlar om att genomföra en mycket omfattande införandeprocess under extremt kort tid och vi kommer att göra allt vi kan för att de ska gå så smidigt som möjligt.

Arbetsförmedlingen utvecklar ett automatiserat bedömningsstöd som sedan ligger till grund för arbetsförmedlarnas beslut om insatser till arbetssökande. Hur har det fungerat?

– Bedömningsstödet ger automatiskt information om en arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden och utifrån det en rekommendation om Rusta och matcha är en lämplig insats. Hittills har det främst använts systematiskt i de områden (32 kommuner) där matchningstjänsten Rusta och matcha prövats och växlas nu upp i takt med att tjänsten byggs ut i resten av landet. I våra uppföljningar kan vi konstatera att utvecklingsarbetet är på rätt väg och att verktyget bidrar till att öka träffsäkerheten i bedömningarna. Under hösten och vintern gjorde vi justeringar, något som vi också varit öppna med mot våra leverantörer. Vi kommer att fortsätta följa upp och utvärdera och dessutom att göra justeringar när det finns behov.

IFAU har granskat Rusta och matcha och har riktat viss kritik kring det statistiska bedömningsstödet. Kommentar kring det?

– Det är en välkommen granskning som är till god hjälp i vårt fortsatta utvecklingsarbete även om vi inte delar IFAU:s slutsatser i allt. Vi har egna uppföljningar och rapporter som visar att det statistiska bedömningsstödet fungerar bra. Samtidigt är bedömningsstödet ett verktyg under utveckling och vi kommer naturligtvis att fortsätta med förbättringar för att göra det ännu mer träffsäkert. Särskilt viktigt i förbättringsarbetet blir att fortsätta anpassa modellen till målgruppen för Rusta och matcha. Andra förbättringar, som ligger längre fram i tiden, skulle kunna åstadkommas med ökad tillgång till data.