7 april 2021

Återrapport om mindre omfattande matchningstjänst

Arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet för 2020 uppdraget att utreda frågan om en mindre matchningstjänst skulle kunna hjälpa arbetssökande som står nära arbetsmarknaden att få jobb. Svaret lämnades i en återrapport till arbetsmarknadsdepartementet fredagen den 12 mars.

I utredningen har Arbetsförmedlingen analyserat hur ett mer begränsat stöd skulle kunna ges till deltagare som har kvar sin arbetslöshetsersättning och inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetsförmedlingen har också analyserat hur en sådan tjänst skulle kunna upphandlas inom ramen för ett bredare system med utvecklade matchningstjänster. I återrapporten betonar myndigheten också hur viktigt det är med god kvalitet och att tjänsten är kostnadseffektiv.

Återrapporten (pdf, 503 kB)