Nära 600 deltagare på webbinariet om införandet av rusta och matcha

Publicerad: 2021-03-31

Nu kan du ta del av webbinariet den 26 mars när Arbetsförmedlingen bjöd in potentiella och befintliga leverantörer för att besvara frågor om planen för införandet av rusta och matcha. Intresset var stort och det kom in cirka 200 frågor.

Hur införandet går till

Under webbinariet fick deltagarna information om hur införandet av Rusta och matcha går till samt när Stöd och matchning ska sägas upp, med möjlighet att ställa frågor. En hel del frågor ställdes under sändningen, bland annat handlade det om det statistiska bedömningsstödet, betalningsmodellen, förfrågningsunderlaget samt påverkan för ESF-projektet med mera. Vi fick också in många frågor som är kopplade till avtal, till exempel kring referensuppdrag och kriterier för att bli leverantör.

"Vi hänvisar till förfrågningsunderlaget"

- För svar på detaljer i upphandlingen så behöver vi hänvisa till förfrågningsunderlaget och att leverantörer ställer sina frågor i Tendsign. Detta för att upphandlingen ska vara transparent och likabehandlande, så att alla leverantörer, inte bara de som närvarade vid webbinariet, ska få samma information, säger Petter Carolusson, enhetschef på inköpsavdelningen.

En fråga handlade om systemstödet i rusta och matcha på grund av vissa tekniska utmaningar med KA Webbstöd. Arbetsförmedlingen har fullt fokus på att lösa utmaningarna. Just nu testas en ny funktionalitet och planen är att flytta över rusta och matcha i ny digital plattform under hösten 2021.

webbinarium

Webbinarium 26 mars om införandet av rusta och matcha

Intresset var stort och cirka 200 frågor ställdes.

Påverkan på ESF-projektet

I etapp 1 kommer två av 14 leveransområden att ingå i ESF-projektet; Fagersta och Gotland. För leverantörer är det ingen skillnad att verka i en ESF-kommun jämfört med övriga landet.

Kommunikation och fortsatt dialog

Dialog och möten med leverantörer är viktiga för att skapa rätt förutsättningar för alla inblandade parter. Arbete pågår för att se hur vi ska föra en löpande dialog.

- Leverantörerna är viktiga partners för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Vi behöver jobba tillsammans med leverantörerna och ha en nära dialog för att ge ännu fler arbetssökande stöd och hjälp att komma ut i arbete och studier säger Mattias Andersson, biträdande verksamhetsområdeschef.

Ansökningarna behandlas

Nästa steg är att Arbetsförmedlingen nu behandlar ansökningar från de fristående aktörer som vill bli leverantörer av Rusta och matcha i etapp 1 som startar i maj. Inom kort kommer deltagarna på webbinariet att få ett mejl med en enkät om webbinariet. Resultatet tar vi med oss i arbetet med att utveckla kommunikationen med leverantörer.