25 mars 2021

Rusta och matcha: Nu kan aktörer lämna in anbud till 53 nya kommuner

Nu är förfrågningsunderlaget publicerat i Tendsign för Rusta och matcha i 53 nya kommuner i 14 leveransområden. Välkommen att lämna in din ansökan om att bli leverantör.

Startar i maj

Utökningen av Arbetsförmedlingens förfrågningsunderlag för Rusta och matcha omfattar 53 kommuner i 14 leveransområden. Det avser etapp 1 i Arbetsförmedlingens växlingsplan för införandet av Rusta och matcha i hela landet som startar i maj. Om ditt företag uppfyller ansökningskriterierna kan du vara med och leverera tjänster till arbetssökande i de aktuella leveransområdena. Du lämnar in din ansökan via Tendsign.

Här kan du läsa mer och se vilka leveransområden och kommuner som ingår i etapp 1

Två leveransområden kommer att ingå i ESF-projektet

Rusta och matcha lanserades i mars 2020 och har hittills prövats i 32 kommuner i sex olika leveransområden som ett ESF-projekt. Av de 14 leveransområden som ingår i etapp 1 kommer två av dem att ingå i det projektet; Fagersta och Gotland. Övriga 12 leveransområden och kommuner kommer inte att ingå i ESF-projektet.

Stöd och matchning i de berörda 53 kommunerna sägs upp i maj

Arbetsförmedlingen kommer samtidigt att säga upp avtalen med leverantörerna av tjänsten Stöd och matchning i de berörda kommunerna, och uppsägningstiden är tre månader. Alla arbetssökande som deltar i Stöd och matchning kommer därmed att kunna gå klart enligt sin plan. Nya deltagare i Stöd och matchning kan ta del av tjänsten till och med dagen för uppsägning av avtalen. Datum kommuniceras inom kort.

Webbinarium den 26 mars kl 9-10

Den 26 mars arrangerar Arbetsförmedlingen ett webbinarium för fristående aktörer där vi informerar och besvarar frågor om införandet av matchningstjänsten Rusta och matcha samt uppsägningen av tjänsten Stöd och matchning.

Bakgrund

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet 2019. I juli 2019 fick Arbetsförmedlingen ett tilläggsuppdrag i regleringsbrevet från regeringen, att tillsammans med fristående aktörer pröva och utveckla en ny matchningstjänst, Rusta och matcha, i syfte att dra lärdomar inför den kommande reformering. I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utöka användningen av utvecklade matchningstjänster.

Godkänt ESF-projekt

Rusta och matcha har sedan i mars 2020 prövats i 32 kommuner som ett godkänt ESF-projekt i syfte att dra viktiga lärdomar om tjänsten för framtiden. I samband med införandet av etapp 1 kommer även Fagersta och Gotland att ingå i det projektet. Övriga leveransområden och kommuner ingår inte i ESF-projektet.