Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för arbetssökande

Publicerad: 2021-02-26

Arbetssökande som deltar i en tjänst hos en leverantör ska sjukanmäla sig eller anmäla frånvaro på grund av vård av barn direkt till Arbetsförmedlingen. Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för deltagaren i tjänsten.

Arbetssökande som deltar i en tjänst hos en leverantör ska själv sjukanmäla sig eller anmäla frånvaro på grund av vård av barn (VAB), till Arbetsförmedlingen. Sjukanmälan och anmälan om frånvaro på grund av vård av barn måste göras av deltagaren själv annars avslås alla anspråk på ersättning för hela sjukperioden. Anmälan görs första sjukdagen och det gäller även vid vård av barn. Anmälan görs på Arbetsförmedlingens webbplats.

Det har förekommit missförstånd i flera fall där leverantörer har meddelat deltagare att de inte behöver göra sjukanmälan själva. Leverantören har trott sig kunna ordna detta åt deltagarna via avvikelserapporter. En avvikelserapport utgör inte en sjukanmälan, och detta får därför stora konsekvenser för den enskilde som får avslag på sin ansökan om ersättning.

När deltagare ska sjukanmäla sig vid sjukdom eller anmäla frånvaro för vård av barn så ska ni hänvisa deltagarna till arbetsförmedlingen.se.