17 februari 2021

Komplettering av nyhet gällande problem i systemstöd

Vi har tidigare informerat om att vi har kapacitetsproblem i våra systemstöd för leverantörer av utbildningar och andra upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Det kan bland annat innebära svårigheter att registrera handlingar i tid. Vi beklagar de problem som det innebär för dig.

  • Vi rekommenderar att ni registrerar handlingar i god tid.
  • Om ni upplever problem är det viktigt att ni i första hand vänder er till vår support.
  • Rikttiden för att skicka in handlingar är fem arbetsdagar. Undantagna är leverantörer av Rusta och matcha där rikttiden för gemensam planering är 30 dagar till och med den 28 februari. Avvikelserapportering ska rapporteras samma dag.

Vi har fullt fokus på att lösa problemen och arbetar intensivt med att genomföra rättningar och uppdateringar.