Krav på alla leverantörer att använda en säker videomötestjänst

Publicerad: 2021-02-16

För att garantera säkerhetskraven för hantering av känslig information ska en säker tjänst för videomöten eller telefon användas i möten med upp till fyra deltagare.

Vid möten då ingen känslig information framkommer, till exempel informationsmöten för ett flertal deltagare, finns inget krav på att använda en säker videomötestjänst. Detta gäller även för enskilda samtal med deltagare då ingen integritetskänslig information ska diskuteras.

Det finns två varianter av den säkra videomötestjänsten

  • För samtal med upp till fyra deltagare
  • Informationsmöten för större grupper där deltagarna kan logga in med e-leg.

I videomötestjänsten finns även alternativet publika informationsmöten där syftet inte är att hantera känslig information.

Så här går det till

Alla leverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen kan komma åt videomötestjänsten via KA Webbstöd. Det innebär att underleverantörer inte har tillgång till tjänsten eftersom KA Webbstöd kräver inloggning.

Arbetsförmedlingens videomötestjänst går på myndighetens egna servrar, där alla parter loggar in på ett rättssäkert sätt och där informationen krypteras. I KA Webbstöd hittar du användarstöd för videomöte och informationsmöte.

Relaterad information

Policy vid driftsstörningar, videomöten: Om videomötestjänsten inte är tillgänglig, ska leverantör ringa upp deltagare per telefon så att samtalet kan äga rum som planerat. Detta gäller samtliga tjänster.

Information om webbstöd