Rusta och matcha utökas till fler kommuner 2021

Publicerad: 2021-02-11

Rusta och matcha kommer stegvis att utökas till fler kommuner med start under våren. Det framgår av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 och är ett steg i Arbetsförmedlingens reformering.

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 framgår att utvecklade matchningstjänster, det vill säga Rusta och matcha, successivt ska införas i hela landet. Det innebär samtidigt att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de fristående aktörer som levererar den nuvarande matchningstjänsten Stöd och matchning i de kommuner där Rusta och matcha införs. Nuvarande regelverk medger inte att de två matchningstjänsterna används inom samma område.

Syftet med växlingen till Rusta och matcha är att införa en effektivare tjänst med starkare styrning mot mål och resultat, för en bredare grupp av arbetssökande.

Successivt införande

Arbetsförmedlingen analyserar nu uppdraget för ett successivt införande av Rusta och matcha i fler kommuner utöver de 32 som har utvärderat tjänsten sedan i mars 2020.

- Vi arbetar med att ta fram en plan för växlingen från Stöd och matchning till Rusta och matcha till fler leveransområden. En plan som är överblickbar för våra leverantörer och samtidigt säkrar stödet till de arbetssökande, säger Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör och inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Säkerställa att det finns leverantörer

I uppdraget ingår också att skapa förutsättningar för att säkerställa att det finns leverantörer knutna till Arbetsförmedlingen vid införandet av Rusta och matcha i fler kommuner.Arbetsförmedlingen planerar för att i mars kommunicera planen för den successiva utrullningen i hela landet. Hur lång tid införandet av Rusta och matcha i landet tar är inte klart i dagsläget.

- Fram till växlingen fortsätter vi anvisa deltagare till Stöd och matchning. Allt fler arbetssökande har blivit anvisade till tjänsten under 2020 och det är viktigt att det arbetet fortsätter eftersom det finns ett stort behov av stöd. Vi ska säkerställa att förutsättningarna för kvalitet, uppföljning och kontroll säkras för Rusta och matcha precis som för alla våra upphandlade tjänster, säger Mattias Andersson, biträdande verksamhetsområdeschef.

Dialogmöte för leverantörer

Arbetsförmedlingen kommer under våren att bjuda in alla befintliga och presumtiva leverantörer av Stöd och matchning samt Rusta och matcha till ett dialogmöte för att informera om växlingen och planen framåt. En inbjudan och mer information kommer att publiceras på arbetsförmedlingen.se och i Tendsign.

Bakgrund

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet 2019.Arbetsförmedlingen fick i juli 2019 uppdraget att i delar av landet ta fram utvecklade matchningstjänster, Rusta och matcha, i syfte att dra lärdomar inför reformeringen. I mars 2020 startade Rusta och matcha i 32 kommuner.

I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utöka användningen av utvecklade matchningstjänster.

Godkänt ESF-projekt

Rusta och matcha är godkänt som ett europeiskt socialfondsprojekt, ESF. Sedan i mars 2020 har 32 kommuner prövat tjänsten i syfte att dra viktiga lärdomar om tjänsten inför framtiden.

Relaterad information

Rusta och matcha