Kostnader för köp av tjänster ökar 2021

Publicerad: 2021-02-08

I Arbetsförmedlingens utgiftsprognos från den 5 februari anger att kostnaderna för köp av tjänst och utbildning ökar under 2021.

Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2021 kommer att uppgå till 6 305 mkr vilket är mer än en fördubbling jämfört med beräknade kostnader för 2020.

Tidigt behov av matchningstjänst

Många av de nyinskrivna arbetssökande har redan tidigt behov av någon form av stöd eller matchningstjänst för att undvika långtidsarbetslöshet. En kraftig uppgång av anvisningar till tjänster skedde under 2020 och ska öka ytterligare under 2021 som en följd av regeringens inriktning i budgetpropositionen och regleringsbrev för 2021.

Arbetsmarknadsutbildning ska öka väsentligt

Antalet arbetssökande som tar del av arbetsmarknadsutbildningar behöver öka under 2021 för att möta det behov av omställning som många arbetssökande har. Ambitionen är därmed att antalet arbetssökande som tar del av arbetsmarknadsutbildning ska öka väsentligt. Då arbetsmarknadens behov av arbetskraft förändras snabbt finns det nu anledning att använda arbetsmarknadsutbildning även för arbetssökande som har relativt kort tid i arbetslöshet.

Tabell över kostnader för köpta tjänster och utbildningar 2020-2024

Kostnader och beräknade kostnader för köp av tjänster och utbildningar 2020-2024. Innehållet i tabellen visar att den totala summan för köp av tjänst och utbildning för 2020 uppgick till 2 964 miljoner kronor. Den beräknas uppgå till 6 305 miljoner kronor för 2021, till 5 391 miljoner kronor för 2022, till 6 385 miljoner kronor för 2023 samt till 6948 miljoner kronor för 2024.

Relaterad information

Utgiftsprognosen i sin helhet