1 februari 2021

Samarbetshistorik i Rusta och matcha

Från och med den 1 februari 2021 ska deltagarna i Rusta och matcha godkänna en närvarorapport, så kallad samarbetshistorik, varje månad tillsammans med sin leverantör. Denna information avser leverantörer som ingår i ESF-projektet Rusta och matcha.

Matchningstjänsten Rusta och matcha är ett europeiskt socialfondsprojekt. Genom finansiering via europeiska socialfonden (ESF) får Arbetsförmedlingen större möjligheter att göra utvärderingar och att dra lärdom inför den kommande reformeringen av myndigheten. En viktig del är att fånga upp hur vi tillsammans med leverantörerna kan utveckla matchningstjänsten för att få så bra tjänster som möjligt i framtiden.

Nyhet om samtycke och samarbetshistorik

Från och med den 1 februari 2021 finns två nyheter i tjänsten:

  • Varje månad ska deltagaren se över och godkänna de aktiviteter som är genomförda enligt den gemensamma planeringen med leverantören. Detta görs digitalt i samarbetshistoriken via Mina sidor. Samarbetshistoriken innebär en lite mer detaljerad närvarorapportering än den som tidigare har funnits i Rusta och matcha. Nu ska antal timmar per aktivitetstyp per datum för deltagaren rapporteras in. Samarbetshistoriken börjar att gälla från och med den 1 januari 2021, och den första rapporten godkänns tidigast den 1 februari 2021.
  • För att Arbetsförmedlingen ska kunna dela deltagarens uppgifter med Europeiska socialfonden (ESF) och Statistikmyndigheten (SCB) behöver deltagaren ge sitt samtycke till att häva den nuvarande sekretessen. Detta är frivilligt för deltagaren. Samtycket ges i samband med att deltagaren ska se över och godkänna samarbetshistoriken i Mina sidor. Deltagaren har möjlighet att ändra samtycket senare.

Samarbetshistoriken ersätter inte aktivitetsrapporten

Samarbetshistoriken ersätter inte den ordinarie aktivitetsrapporten, den ska deltagaren lämna in som vanligt.

Uppdateringar i KA webb

För att den nya samarbetshistoriken ska fungera för leverantören har följande uppdateringar gjorts i KA webb:

  • Ny aktivitet ”Eget arbete enligt individuell planering med anordnare”, som är obligatorisk och ska planeras i den gemensamma planeringen. Här krävs det för redan pågående beslut att leverantören måste skicka in en ny gemensam planering för att få tillgång till den nya aktiviteten i planeringen. För nya beslut kommer den nya aktiviteten att finnas tillgänglig redan från början i den gemensamma planeringen.
  • Datumbaserad rapportering och automatisk summering per aktivitet är nytt i den periodiska rapporten.

Gemensam planering

För alla pågående beslut där en gemensam planering (GP) har upprättats före den 1 februari 2021 måste en ny GP upprättas. 1-28 februari 2021 kan leverantören frångå kravet på att upprätta en GP inom fem dagar.

Information till deltagaren

Nya deltagare får information om samarbetshistoriken via arbetsförmedlingens handläggare. De deltagare som redan deltar i Rusta och matcha får främst information via Mina sidor. Där kommer även finnas en länk med frågor och svar. Frågor och svar samt informationen på Mina sidor lanseras dock tidigast den 3 februari 2021 för deltagarna.
Ni leverantörer får gärna hjälpa till att påminna deltagaren om att godkänna samarbetshistoriken varje månad.

Frågor och svar till dig som leverantör

Läs mer om samarbetshistoriken och samtycket under Frågor och svar.

Fler frågor om samarbetshistoriken

Om ni som leverantör har fler frågor om samarbetshistoriken använder ni samma kanaler hos Arbetsförmedlingen som tidigare. För frågor om KA webb vänder ni er till Servicedesk. Kontakt gällande arbetssökandes aktiviteter är samma system som ni använder idag, det vill säga Informativ rapport. Om frågorna gäller specifika aktiviteter, ta kontakt med Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljare lokalt.

För frågor om samarbetshistoriken eller samtycket, vänder sig deltagaren till Arbetsförmedlingens chattfunktion eller telefonnummer.