15 december 2020

Stöd och matchning – ratingbetygen är uppdaterade

Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med december 2018 till och med november 2019.