8 december 2020

Rusta och matcha: Breddat fönster i bedömningsstödet

Årsmålet i Rusta och matcha (KROM) är 6 500 deltagare i snitt per månad. För att nå målet och snabbare ge stöd till fler arbetssökande har ett arbete pågått för att ”bredda fönstret” vid användning av det statistiska bedömningsstödet.

Ett ”breddat fönster” innebär att man ändrar i bedömningsstödet så att utfallet vid användning resulterar i att fler arbetssökande bedöms som aktuella för tjänsten. Målgruppen för Rusta och matcha kommer med ett breddat fönster inkludera arbetssökande som befinner sig både tidigare och senare i sin arbetslöshetsperiod, varav de flesta kommer tillhöra kategorin tidigare.

Måndagen den 7 december driftsattes ett breddat fönster. Detta efter att frågan analyserats och beretts närmare med anledning av nya tilläggsuppdrag till regleringsbrevet om utveckling av matchningstjänster 2021.

– Det är positivt att vi kunde genomföra detta som planerat före årsskiftet. Nu fortsätter vi arbetet för att ge stöd till fler arbetssökande och ökar antalet anvisningar till tjänsten, säger Martin Kruse, tf. förvaltningsdirektör och inköpschef på Arbetsförmedlingen.