Kvinna bakom ratten på en buss
19 november 2020

Förlängd tidsgräns för externa arbetsmarknadstjänster på distans

Arbetsförmedlingen har beslutat att förlänga tidsgränsen till den 30 juni 2021 för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans samt beslutat om ytterligare fyra åtgärder

Mot bakgrund av pandemin beslutade Arbetsförmedlingen tidigare i år om distanslösningar för leverantörer av externa arbetsmarknadstjänster. Det nya beslutet innebär att leverans av externa arbetsmarknadstjänster nu kan ske på distans fram till 30 juni 2021, med möjlighet till ytterligare förlängning.

Om det sker förändringar i regeringens och/eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distanslösningar, kan leverantörer av arbetsmarknadstjänster välja att antingen återgå till leveranssättet som var före pandemin eller fortsätta med distanslösningar fram till senast den 30 juni 2021.

Skälen till förlängningen av tidsgränsen är pandemins utveckling i Sverige. Förlängningen gör det möjligt för leverantörerna att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och göra en successiv återgång från distansundervisning till ordinarie undervisning, oberoende av eventuella lättnader avseende distansundervisning som kan komma att lämnas från Folkhälsomyndigheten. Förlängningen ger också förutsättningar för leverantörerna att kunna planera sin verksamhet och på så vis säkra utbudet av externa arbetsmarknadstjänster till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen beslutade samtidigt om fyra ytterligare åtgärder

Arbetssökande som väljer en leverantör för Stöd och matchning kan fortsättningsvis välja leverantör var som helst i landet fram till den 30 juni 2021.

Arbetsförmedlingen avviker fortsättningsvis tillfälligt från ordinarie klagomålshantering avseende leverantörers tillhandahållande av platser för arbetsplatsförlagt lärande. En övergripande uppföljning av tillgång till och användning av platser för arbetsplatsförlagt lärande kommer att ske genom uppföljning av tjänst.

Kraven på regelbundna uppföljningssamtal mellan Arbetsförmedlingen, deltagaren och leverantören, som gäller för tjänsten Introduktion till arbete 2018 förlängs till 30 juni 2021.

Leverantören ansvarar för att kommunicera öppettider, tillgänglighet och tillgång till lokaler till deltagarna.

Ytterligare information kommer att sändas ut till Arbetsförmedlingens registrerade kontaktpersoner hos leverantörer med avtal.