5 november 2020

Köp av tjänster och utbildningar förväntas öka betydligt 2021

I Arbetsförmedlingens utgiftsprognos från den 23 oktober skrivs kostnaderna för köp av tjänst och utbildning upp betydligt under 2021.

Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2021 kommer att uppgå till 6 264 mkr vilket är mer än en fördubbling jämfört med beräknade kostnader för 2020.

Många av de nyinskrivna arbetssökande har redan tidigt behov av någon form av stöd eller matchningstjänst för att undvika långtidsarbetslöshet. En kraftig uppgång av anvisningar till tjänster har skett och ska öka ytterligare under 2020 och kommande år som en följd av regeringens inriktning i budgetpropositionen för 2021.

Antalet arbetssökande som tar del av arbetsmarknadsutbildningar behöver öka under 2020 och 2021 för att möta det behov av omställning som många arbetssökande har. Ambitionen är därmed att antalet arbetssökande som tar del av arbetsmarknadsutbildning ska öka väsentligt. Då arbetsmarknadens behov av arbetskraft förändras snabbt finns det nu anledning att använda arbetsmarknadsutbildning även för arbetssökande som har relativt kort tid i arbetslöshet.

Tabellen visar kostnader och beräknade kostnader för köp av tjänster och utbildningar 2019-2023. Innehållet i tabellen visar att den totala summan för köp av tjänst och utbildning för 2019 uppgick till 2 398 miljoner kronor. Den beräknas uppgå till 3 017 miljoner kronor för 2020, till 6 264 miljoner kronor för 2021, till 6 067 miljoner kronor för 2022 samt till 6382 miljoner kronor för 2023.

Kostnader och beräknade kostnader för köp av tjänster och utbildningar 2019-2023. Innehållet i tabellen visar att den totala summan för köp av tjänst och utbildning för 2019 uppgick till 2 398 miljoner kronor. Den beräknas uppgå till 3 017 miljoner kronor för 2020, till 6 264 miljoner kronor för 2021, till 6 067 miljoner kronor för 2022 samt till 6382 miljoner kronor för 2023.

Relaterad information

Utgiftsprognosen i sin helhet