26 oktober 2020

Arbetsförmedlingen lämnar lägesrapport om Rusta och matcha

Arbetsförmedlingen fortsätter att förbereda reformeringen i väntan på att regeringen fattar beslut om hur det reformerade systemet ska se ut. Nu har myndigheten lämnat en lägesrapport om matchningstjänsten Rusta och matcha till regeringen.

I lägesrapporten ”Införa utvecklade matchningstjänster – lägesrapport kundval Rusta och matcha” beskriver Arbetsförmedlingen den nya matchningstjänsten som prövas i 32 av landets kommuner. Syftet är att tillsammans med fristående aktörer pröva och dra lärdomar inför det reformerade system som ska träda i kraft 2022.

Bland annat visar rapporten att tjänsten hittills har 41 leverantörer som finns på 140 leveransadresser. Hittills finns leverantörer fysiskt etablerade i 26 av de 32 kommunerna. Några slutsatser kring resultat och effekter är däremot för tidigt att dra.

– Tjänsten har bara varit igång sedan slutet på mars i år så vi har ännu inte tillräckligt med underlag för att dra några betydande slutsatser. Generellt kan jag ändå konstatera att det finns ett stort intresse bland fristående aktörer för att få leverera tjänsten vilket tyder på att affärsmodellen verkar vara intressant. Tjänsten ser dessutom ut att fungera för de arbetssökande, säger Martin Kruse, tf. förvaltningsdirektör/inköpschef på Arbetsförmedlingen.

Utöver lägesrapporten om Rusta och matcha har Arbetsförmedlingen också lämnat in tre återrapporteringar till regeringen som på olika sätt berör reformeringen. En rapport om reformeringsarbetet i stort, en rapport som avhandlar det strategiska arbetsgivararbetet och en på temat kompetensförsörjning. Du hittar rapporterna via länkarna nedan.