Rusta och matcha – ett europeiskt socialfondsprojekt

Publicerad: 2020-10-06

Matchningstjänsten Kundval Rusta och matcha (KROM) är godkänt som ett ESF-projekt vilket ger ökad möjlighet till utvärdering och att dra lärdom om tjänsten inför framtiden.

32 kommuner ingår

32 kommuner ingår i projektet som pågår till och med den 30 juni 2022. Se vilka kommuner som ingår på sidan för Leveransområden och kommuner

Tjänsten Rusta och matcha är utformat som ett utvecklingsprojekt kopplat till lärandet vilket gör det möjligt för Arbetsförmedlingen att söka medel hos Rådet för Europeiska socialfonden (Svenska ESF-rådet).

Vad innebär ESF-projektet för leverantören?

Från och med den 1 januari 2021 kommer arbetssökande och leverantörer att vara delaktiga i ESF-projektet. Genom regelbundna avstämningar via möten, rapporter och utvärderingar kommer vi tillsammans leverantörerna att kunna dra lärdomar om tjänsten. Se i faktarutan vilka områden för lärdom som vi kommer att fokusera på. Några lärdomar påverkar leverantörerna direkt, andra indirekt.

Malin Blomgren

Malin Blomgren

– För att lyckas med så bra matchningstjänster som möjligt i framtiden är samarbetet med leverantörerna av mycket stor betydelse. Vi behöver därför ha en nära dialog för att identifiera både utvecklings- och problemområden, säger Malin Blomgren, projektledare för ESF-projektet.

Vi återkommer med mer detaljerad information under hösten.

Vad innebär ESF-projektet för Arbetsförmedlingen?

Genom finansiering via europeiska socialfonden (ESF) får Arbetsförmedlingen ännu bättre möjlighet att göra utvärderingar och dra lärdom inför den kommande reformeringen av myndigheten. En viktig del är att fånga upp hur vi tillsammans med leverantörerna kan utveckla matchningstjänsten för att få så bra tjänster som möjligt.

– Med bra och rätt tjänster står vi starkare rustade för att möta behovet av stöd hos breda grupper av arbetssökande i framtiden. Dessutom kan andra arbetsmarknadsmyndigheter inom EU dra lärdom av vår tjänst, säger Malin Blomgren.

eu-flagga

Projektet pågår fram till den 30 juni 2022.

Kontaktperson i ESF-projektet

Om ni har frågor om ESF-projektet Rusta och matcha är ni välkomna att kontakta projektledaren hos Arbetsförmedlingen, Malin Blomgren


Områden för lärdom

Följande områden att utvärdera och dra lärdom av är prioriterade i ESF-projektet:

  • IFAU effektutvärdering – Tillsammans med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering kommer Arbetsförmedlingen att fokusera på att utvärdera ersättningsmodellen till leverantörerna samt leverantörsuppföljningen.
  • Påverkan för arbetssökande och arbetsgivare – Identifiera vad som förändras jämfört med tidigare arbetssätt hos myndigheten.
  • Resultatstyrd ersättningsmodell – Leverantören får olika ersättningar från myndigheten för deltagaren beroende på hur väl de lyckas hjälpa deltagarna att nå arbete eller utbildning.
  • Ökat handlingsutrymme för leverantörer – Leverantören har stora möjligheter att, inom de ramar som myndigheten ger, avgöra vilket stöd och vilka aktiviteter som leder till att deltagaren på kortast möjliga tid når målet i tjänsten.
  • Statistiskt bedömningsstöd och delvis automatiserade processer – Bedömningen av vilka arbetssökande som ska placeras i Rusta och matcha görs med ett statistiskt bedömningsstöd och utifrån bedömt avstånd till arbetsmarknaden.
  • Extern samverkan och koordinering – Arbetsförmedlingens myndighetsutövande roll är fortsatt central medan ansvaret för att tillhandahålla rustande och matchande stöd ligger hos leverantören.
  • Interna förändringar, struktur och kultur – Genom tjänsten får myndigheten möjlighet att pröva delvis nya sätt att organisera och strukturera arbetet kring arbetssökande, och tillsammans med leverantörer och andra aktörer. Detta kommer kräva förändringar av både kulturell och strukturell karaktär i nuvarande organisation, styrning och struktur.