30 september 2020

Rusta och matcha – fel i systemstöd åtgärdas

Åtgärderna genomförs nu successivt efter felet i systemstödet som påverkade anvisningarna till Rusta och matcha (KROM).

Den 20 augusti upptäcktes ett fel i myndighetens systemstöd. Felet fanns i dataöverföringen från det statistiska bedömningsstödet som används vid den arbetsmarknadspolitiska bedömningen vid anvisning till Rusta och matcha. En åtgärdsplan togs snabbt fram för att hantera konsekvenserna av felet. Det berör dels anvisningar av deltagare, dels ersättningen till leverantörer.

Anvisningar av deltagare

Åtgärderna avser de cirka 900 arbetssökande som inte anvisats till Rusta och matcha, men borde ha blivit det. Nya bedömningar görs nu sedan en vecka tillbaka och fram till idag har cirka 130 av dessa arbetssökande blivit anvisade. En stor del har andra pågående aktiviteter och är därför inte aktuella för tjänsten i nuläget. Det totala antalet anvisade till Rusta och matcha uppgår i nuläget till cirka 4 000 personer.

– De arbetssökande får stöd och leverantörerna får fler deltagare i tjänsten. Nu fortsätter vi arbetet med nya anvisningar, säger Martin Kruse, tf förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen.

Ersättning till berörda leverantörer – extra utbetalning

Extrautbetalningen avser bland annat ersättningen till leverantörer för de 800 arbetssökande som har anvisats till Rusta och matcha trots att de egentligen står för långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har tidigare beslutat att ersättningen till leverantörerna för denna grupp ska höjas till den högsta nivån inom Rusta och matcha. När det gäller ersättningen för de cirka 440 personer som blev indelade i fel ersättningsnivå inom Rusta och match så höjs den också till rätt nivå.

Arbetsförmedlingen hanterar detta genom tilläggsutbetalningar till berörda leverantörer. Utbetalning sker efter avslutad sex-månaders beslut om det inte sker en förlängning med ett nytt sex-månaders beslut, i så fall sker utbetalningen först efter både besluten. Tilläggsutbetalning sker också vid utbetalning av eventuell resultatersättning och snabbhetspremie. Leverantörerna behöver inte göra något extra för att få rätt ersättning.

– Vi har informerat leverantörerna löpande och även tagit upp detta vid de dialogmöten som vi har haft. Vi korrigerar nu ersättningarna på ett enkelt och smidigt sätt för leverantörerna, säger Martin Kruse.

Information om hantering om den korrigerade ersättningen har skickats till berörda leverantörer via Tendsign.