15 september 2020

Stöd och matchning – ratingbetygen är uppdaterade

Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med september 2018 till och med augusti 2019.