10 september 2020

Rusta och matcha: Åtgärdsplan framtagen efter fel i systemstöd

En åtgärdsplan är nu framtagen för att hantera konsekvenserna av felet i systemstödet som påverkade anvisningarna till tjänsten Rusta och matcha (KROM).

Den 20 augusti upptäcktes ett fel i myndighetens systemstöd. Felet fanns i datainhämtningen från myndighetens systemstöd till det statistiska bedömningsstödet som används vid den arbetsmarknadspolitiska bedömningen vid anvisning till Rusta och matcha.

Av 23 000 personer har cirka 3 000 bedömts på felaktiga grunder. Konsekvenserna av felet kan delas in i fyra kategorier och grupper av arbetssökande. En åtgärdsplan är nu framtagen kopplat till respektive grupp.

Åtgärder för respektive grupp

Grupp 1 har inte anvisats till Rusta och matcha, men borde ha blivit det

Gruppen omfattar cirka 1 600 personer per den 22 augusti. En del av dessa har fått jobb eller påbörjat en utbildning eller är av andra skäl inte längre aktuella för tjänsten. Det medför att antalet personer i grupp 1, som är aktuella för Rusta och matcha i dag, är cirka 900.

Arbetsförmedlingen prioriterar denna grupp skyndsamt. En ny bedömning görs och de som inte har andra pågående insatser, eller inte behöver tjänsten av andra anledningar, kan då snabbt anvisas till Rusta och matcha.

Grupp 2 består av arbetssökande som har anvisats till Rusta och matcha trots att de egentligen står för långt ifrån arbetsmarknaden

Gruppen omfattar cirka 1 200 personer. När det gäller denna grupp kommer ersättningen till leverantörerna att höjas till den högsta nivån inom Rusta och matcha. Det handlar om cirka 800 personer.

Om andra insatser bedöms mer lämpliga, efter signal från leverantörerna, kan tjänsten avbrytas. De flesta arbetssökande fortsätter i tjänsten.

Grupp 3 har anvisats till Rusta och matcha men har bedömts stå kortare från arbetsmarknaden än vad de verkligen gör

Gruppen omfattar cirka 440 personer.

De är indelade i fel ersättningsnivå inom Rusta och matcha. Det innebär att leverantörerna får för låg ersättning. Ersättningen kommer att höjas till rätt nivå. För de arbetssökande i tjänsten medför detta inga förändringar.

Grupp 4 består av arbetssökande som har anvisats till Rusta och matcha trots att de egentligen står för nära arbetsmarknaden

Gruppen omfattar cirka 50 personer.

Det är ett fel som inte innebär negativa konsekvenser för arbetssökande eller leverantörer, den arbetssökande har fått stöd och leverantörerna har fått deltagare i tjänsten som bedömts som relativt självgående.

– De uppkomna felen är givetvis mycket beklagliga. Vi kommer nu snabbt att rätta till detta så långt det är praktiskt möjligt. Det är viktigt att de arbetssökande som bedöms som lämpliga för Rusta och matcha nu får tillgång till tjänsten. De arbetssökande som är i tjänsten som behöver kompletterande insatser, eller andra insatser, ska få det. Vi korrigerar ersättningarna till leverantörerna så att det blir så korrekt som möjligt, säger Martin Kruse, tf förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen.

Dialogmöte

Den 22 september genomförs ett dialogmöte med leverantörer inom Rusta och matcha. Inbjudan till dialogmötet har gått ut via Tendsign.