3 september 2020

Fel i it-system påverkade Rusta och matcha

Den 20 augusti upptäcktes ett fel i Arbetsförmedlingens it-system. Felet rättades till samma dag, men har påverkat arbetet med anvisningarna till Rusta och matcha. Ett åtgärdsprogram tas nu fram för att hantera konsekvenserna av felet.

Den 20 augusti upptäcktes ett fel i Arbetsförmedlingens it-system. Felet fanns i datainhämtningen från myndighetens it-system till det statistiska bedömningsstödet som används vid den arbetsmarknadspolitiska bedömningen vid anvisning till Rusta och matcha. Felet rättades samma dag som det upptäcktes, men fanns med redan från starten tidigare i år.

– Det som hänt är att fel information har använts när det gäller den arbetssökandes födelseland och funktionshinder. Det innebär att vissa arbetssökande har fått en insats som inte varit anpassad till de individuella förutsättningarna och vissa har inte blivit anvisade till Rusta och matcha. Detta påverkar också ersättningarna till leverantörerna. Det är mycket beklagligt att arbetssökande inte har fått rätt insats i rätt tid och att det har påverkat leverantörers förutsättningar. Vi gör nu allt vi kan för att det ska bli rätt, säger Martin Kruse, chef för Förvaltningsavdelningen på Arbetsförmedlingen.

Av de 23 000 som har gått igenom bedömningsstödet har 3 300 bedömts på felaktiga grunder. En åtgärdsplan håller nu på att tas nu fram för rätta till konsekvenserna.

– Det positiva i sammanhanget är att vi nu kommer att få ett bättre utfall när vi använder det statistiska bedömningsstödet, vilket bidrar till fler anvisade deltagare till Rusta och matcha. Mer information om åtgärderna kommer i nästa vecka. Vi kommer också att bjuda in leverantörerna till en dialog den 22 september, säger Martin Kruse.

Relaterad information

Rusta och matcha