1 september 2020

Sommaruppehåll i förberedande utbildning och arbetsmarknadsutbildning i e-handelsflödet

Det händer ibland att det inte blir som planerat när det gäller sommaruppehållen på FUB/AUB. Nedan följer två beskrivningar på scenarier som kan inträffa och hur man löser dem.

Scenario 1

Sommaruppehållet registrerades (excel, 11 kB) inte när utbildningstillfället skapades, men man har ändå haft ett uppehåll på exempelvis två veckor någon gång under sommaren.

Konsekvenser:
Arbetssökande: Den arbetssökandes utbildningsperiod kommer bli för kort i jämförelse med ursprunglig/rekommenderad riktlängd.

Leverantör: Som leverantör får man ersättning för två veckor mer än planerat eftersom det inte ska utgå någon ersättning under sommaruppehållsperioden.

Lösning:
Arbetssökande: Den arbetssökandes utbildning ska förlängas med två veckor, för att säkerställa att deltagaren erbjuds möjlighet att ta del av samtliga delar av utbildningen. Förlängning görs genom att en ny version av den gemensamma utbildningsplanen (GUP) skapas av leverantören i form av en ”Förlängd GUP”. Leverantören skriver en kommentar i den nya versionen att förlängningen beror på sommaruppehållet.

Leverantör: Eftersom leverantör inte kan registrera sommaruppehåll i efterhand på ett redan startat tillfälle, så kräver Arbetsförmedlingen återbetalning på utbetald ersättning av leverantören via manuell rutin. För att informera Arbetsförmedlingen om återbetalning kan lokal leverantörsuppföljare kontaktas.

Scenario 2

Sommaruppehåll på exempelvis två veckor registrerades när utbildningstillfället skapades, men man ångrar uppehållet och bedriver utbildning under sommaren.

Konsekvenser:
Arbetssökande: Den arbetssökandes utbildningsperiod blir två veckor för lång eftersom systemet per automatik lägger till ursprunglig sommaruppehållsperiod på utbildningens tänkta slutdatum.

Leverantör: Det betalas inte ut någon ersättning för de två veckor som sommaruppehållet är registrerat på.

Lösning:
Arbetssökande: Den arbetssökandes utbildning förkortas med två veckor. Förkortning görs genom att en ny version av den gemensamma utbildningsplanen (GUP) skapas av leverantören i form av en ”Förkortad GUP”. Leverantören skriver en kommentar i den nya versionen att förkortningen beror på att det inte blev något sommaruppehåll.

Leverantör: Eftersom tillfället har sommaruppehåll registrerat kommer inte ersättning utgå för de två veckor som utbildning har bedrivits. Leverantören informerar Arbetsförmedlingen genom att underkänna ett självfakturaunderlag. Då skapas ett incidentärende åt ekonomihandläggare. När ärendet har handlagts får du besked om att godkänna självfakturaunderlaget och komplettera saknad ersättning genom att skicka en e-faktura. Arbetsförmedlingen utbetalar ersättning för de dagar som utbildning har bedrivits.

Registrering av sommaruppehåll

Sommaruppehåll (excel, 11 kB)