3 juli 2020

Förlängd tidsgräns för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans

Arbetsförmedlingen har fattat beslut om att förlänga tidsgränsen till den 31 december 2020 för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans.

Med anledning av pandemin beslutade Arbetsförmedlingen tidigare i år om distanslösningar för leverantörer av externa arbetsmarknadstjänster. Det nya beslutet innebär att leverans av externa arbetsmarknadstjänster nu kan ske på distans fram till 31 december 2020, med möjlighet till ytterligare förlängning.

Om det sker förändringar i regeringens och/eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distanslösningar, kan leverantörer av arbetsmarknadstjänster välja att antingen återgå till leveranssättet som var före pandemin eller fortsätta med distanslösningar fram till senast den 31 december.

Skälen till förlängningen av tidsgränsen är att leverantörerna ska kunna göra en successiv återgång från distansundervisning till ordinarie undervisning. Förlängningen ger förutsättningar för leverantörerna att kunna planera sin verksamhet och på så vis säkra utbudet av externa arbetsmarknadstjänster till Arbetsförmedlingen

Ytterligare information kommer att sändas ut till Arbetsförmedlingens registrerade kontaktpersoner hos leverantörer med avtal.