29 juni 2020

”Välj leverantör” – ny funktion för arbetssökande

Från den 30 juni kan arbetssökande välja leverantör i tjänsten Stöd och matchning på Mina sidor. I de kommuner som har tjänsten Rusta och matcha kan arbetssökande i stället välja leverantör i Rusta och matcha.

För dig som leverantör innebär den här nya funktionen att det blir enklare för arbetssökande att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen för att lämna sitt val av leverantör. Det betyder att vi snabbare kan fatta beslut för placering.

I nuläget meddelar arbetssökande sitt val av leverantör i ett första eller uppföljande planeringssamtal. I vissa fall vill den arbetssökande fundera och läsa på om de olika leverantörerna och meddela sitt val vid inom angiven tid. Då behöver den arbetssökande ringa till Arbetsförmedlingen och meddela sitt val, och det innebär bland annat väntetid i telefon för den arbetssökande.

– Nu förenklar vi den här processen genom att den arbetssökande på ett enkelt och säkert sätt kan välja leverantör via Mina sidor vid ett senare tillfälle, säger Daniel Warelius, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.

Anledningen till att ”Välj leverantör” lanseras just nu är att antalet deltagare inom Stöd och matchning och Rusta och matcha ska öka betydligt under resten av 2020. Tanken är att den nya funktionen ska bidra till att nå det målet.