29 juni 2020

Bedömningsstöd testas vid anvisningar till Stöd och matchning

Den 30 juni börjar även Arbetsförmedlingens service på distans att anvisa arbetssökande till tjänsten Stöd och matchning. För att snabbt komma igång med beslutsfattandet kommer ett automatiserat bedömningsstöd att användas i liten skala.

Bedömningsstödet är ett automatiserat verktyg som analyserar stora mängder data om den arbetssökande och arbetsmarknaden. Bedömningsstödet används för att göra en så kallad profilering av de arbetssökande. Därefter görs en arbetsmarknadspolitisk bedömning.

Genom att väga samman ett 30-tal faktorer – bland annat utbildning, yrkeserfarenhet och bostadsort – bedöms den arbetssökandes avstånd i tid till arbetsmarknaden och vilket stöd han eller hon behöver för att nå dit. Bedömningsstödet används redan i tjänsten Rusta och matcha.

– Det här innebär att den arbetssökande får en träffsäkrare och mer likvärdig bedömning, som förhoppningsvis leder till en mer lämplig och effektivare insats. Arbetsförmedlarna får också ett bättre beslutsunderlag, vilket gör att fler personer får ta del av det stöd som de behöver, säger Linda Nordström verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

När bedömningen görs placeras den arbetssökande i olika kategorier. En av kategorierna består av personer som är aktuella för antingen Stöd och matchning eller Rusta och matcha. Själva beslutet om insatsen tas alltid av en arbetsförmedlare som använder bedömningsstödets utfall som stöd i beslutsfattandet.

Snabbare beslut

– Med hjälp av bedömningsstödet kan vi också redan vid bokning av planeringssamtal styra arbetssökande som är aktuella för Stöd och matchning till våra handläggare som har fördjupad kompetens att fatta beslut, säger Carina Grimstad införandeledare på Arbetsförmedlingen.

Alla som skriver in sig digitalt från och med den 29 juni får information om profileringen i samband med inskrivningen. Men det är bara personer som skrivs in som öppet arbetslösa och som har gymnasieutbildning som i ett första skede profileras. Öppet arbetslös betyder att den arbetssökande inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och kan börja jobba direkt.

Arbetssökande som har skyddade personuppgifter kommer inte att profileras. Detsamma gäller för arbetssökande som bor i en kommun där tjänsten Rusta och matcha finns. De får redan information anpassad för Rusta och matcha.