17 juni 2020

Självvärdering för ökad kvalitet i Rusta och matcha

Självvärdering för leverantörer är ett nytt verktyg som testas i samband med tjänsten Rusta och matcha.
- Förhoppningen är att verktyget ska hjälpa leverantörerna att ha koll på de krav vi ställer. Leverantörerna har efterfrågat det här och har dessutom medverkat till att ta fram verktyget, säger Mikael Edin på enheten för leverantörsuppföljning på Arbetsförmedlingen.

Syfte med att komplettera leverantörsuppföljningen med ett självvärderingsverktyg är att höja kvaliteten och resultaten i leveransen genom partnerskap. Därigenom går det att dra lärdom från goda exempel men även från utmaningar som leverantörerna hamnar i.

Sammanfattning av det viktigaste

Innehållet i självvärderingsverktyget är en sammanfattning av det viktigaste i tjänsten Rusta och matcha. Med bättre koll på kraven får leverantörerna större möjlighet att lägga fokus på kvalitet och utveckling av verksamheten. Verktyget innehåller även en handlingsplan som hjälper leverantörerna att nå bättre resultat, det vill säga att få deltagarna i arbete eller utbildning.

Arbetsförmedlingen kommer inte att begära in resultatet av självvärderingen. Däremot kommer vissa av frågeställningarna diskuteras i de halvårsvisa regionala och nationella dialogerna. Detta blir ett led i att jobba enhetligt i dialogen med leverantörerna.

– Vi ser det här som ett viktigt redskap i att jobba mer enhetligt och systematiskt med uppföljningen. Samtliga 30 leverantörer av Rusta och matcha har fått tycka till om verktyget och gett bra och konkret feedback, säger Mikael Edin.