15 juni 2020

Stöd och matchning - ratingbetygen uppdaterades 15 juni

Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med juni 2018 till och med maj 2019.