20 maj 2020

Uppföljning av leverantörer görs efter vanliga rutiner

Sedan en tid tillbaka uppmanar Arbetsförmedlingen att leverantörer av arbetsmarknadstjänster och utbildningar genomför sin verksamhet på distans så långt det är möjligt. Myndigheten kommer att följa upp distansverksamheten på samma sätt som före utbrottet av covid-19.

I mitten av mars gick Arbetsförmedlingen ut och uppmanade alla leverantörer att ställa om sina verksamheter och i så stor utsträckning som möjligt gå över till distanslösningar. Detta för att begränsa smittspridningen och minska trycket på sjukvården.

– Eftersom Arbetsförmedlingen har infört ändringar som gäller under den rådande situationen behöver vi ta fram riktlinjer för hur vi ska arbeta med uppföljning och kontroll av leverantörer, säger Eeva Vestlund, avdelningschef Samordning och uppföljning VO Arbetsgivare.

Myndigheten bedömer att den befintliga uppföljningsmodellen går att tillämpa även under rådande omständigheter.

– Däremot kommer vi att ta hänsyn till den särskilda situationen som covid-19 innebär och de distanslösningar som leverantörerna har tagit fram. Vi behöver arbeta i partnerskap med leverantörerna för att tillsammans hantera situationen. Under hösten kommer vi också att analysera hur våra beslut som berör leverantörerna har påverkat kvalitet och resultat, säger Eeva Vestlund.

Arbetsmarknadstjänster kan hållas på distans fram till den 1 september, men det kan bli aktuellt med en förlängning.